Aktualności

paźdz. 142010

Miło nam poinformować,że nasza koleżanka pani Alicja Kot w bieżacym roku szkolnym znalazła się w gronie nauczycieli wyróżnionych Nagrodą Starosty Powiatu Chrzanowskiego.

nagroda

W dniu 15.10.2010 r. odebrała również z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej na uroczystości odbywającej się Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

paźdz. 112010

W związku z inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło bierzący rok szkolny Rokiem Odkrywania Talentów, powstaje ogólnopolska mapa placówek pozaszkolnych będących miejscem "odkrywania talentów". Stworzenie takiej mapy ma na celu promowanie instytucji i organizacji wspierających uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie na tej mapie wymaga przyznania placówce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułu "Miejsca Odkrywania Talentów". Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini, jako pierwsza placówka w Powiacie Chrzanowskim uzyskała taki tytuł. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ministerstwa:

plakatMEN

paźdz. 72010

W dniu 07.10.2010 r. PPP w Trzebini zorganizowała pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z pedagogami szkolnymi. W spotkaniu uczestniczyła także pedagog z Fundacji Brata Alberta w Trzebini pani Małgorzta Brzęczek, która zapoznała pedagogów z pracą warsztatów i świetlicy terapeutycznej. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 04.11.2010 r. o godzinie 10.00, tematem spotkania bedzie: "Fobia szkolna", prezentację przedstawią: M. Piechowicz i A. Gibas.

pedagodzy

marzec 172010

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini obchodziła w tym roku Jubileusz 25-lecia. Uroczystośc jubileuszowa odbyła się w dniu 17.03.2010 r. w sali lustrzanej MDK w Trzebini. Obchody 25-lecia połączone zostały z organizacją VIII Forum Psychopedagogicznego, którego tematem w tym roku była "Praca z uczniem zdolnym". Zaproszonych gości zapoznano z najważniejszymi faktami z historii naszej poradni, przedstawiono osiągnięcia, zakres działań, przygotowanie kadry.

jubileusz

Luty 162010

16.02.2010 r. nasza placówka rozpoczyna realizację na terenie szkół i przedszkoli "Warsztatów Kreatywności". Pierwsza edycja odbędzie się w Szkole Podstawowej w Myślachowicach. Uczestnikami będą uczniowie klas od I do IV. Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności i szeroko rozumianych zdolności, kreatywnego myślenia, postawy twórczej, dostrzegania i rozwiązywania problemów. Udział w zajęciach to także kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie postawy tolerancji wobec innych i pożyteczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów. "Warsztaty Kreatywności" to rozwój potencjału dziecka w sposób atrakcyjny i radosny dla niego samego - słowem dużo dobrej zabawy.

Sprawozdanie z realizacji warsztatów dostępne tutaj

Realizatorzy: pedagog - terapeuta Krystyna Trojanowska

plakat