Terapia metodą Biofeedback

Od kwietnia 2009 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebini prowadzona jest terapia biofeedback. Jest to metoda sprzężenia zwrotnego między aktywnością poznawczą, a fizjologiczną odpowiedzią organizmu rejestrowaną na ekranie komputera w postaci wykresu lub animacji

U podstaw teorii biofeedbacku leży założenie, że człowiek ma możliwość świadomego oddziaływania na własne procesy fizjologiczne. Tym, co utrudnia takie oddziaływanie, jest brak dokładnych informacji zwrotnych. Wykorzystując aparaturę pomiarową można dostarczyć precyzyjnych i łatwo czytelnych informacji o przebiegu własnych procesów fizjologicznych i nauczyć się dzięki temu świadomego oddziaływaniu na ich przebieg. Z czasem można nauczyć się kontrolowania procesów fizjologicznych bez pomocy aparatury.

eegbiofeedback

Terapią biofeedback objętych zostało 6 dzieci. Według relacji gimnazjalisty, zajęcia pomagają w koncentracji uwagi i w uzyskiwaniu lepszych ocen w szkole. Uczęszcza chętnie na zajęcia. Daniel, uczeń klasy VI uważa, że lepiej myśli na lekcjach i bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach. Według jego mamy chłopiec ma lepsze oceny, są dni, kiedy może szybciej się skoncentrować.

Metoda ta jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą animacji komputerowych nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez osoby wykwalifikowane i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych

Celem treningu jest poprawa funkcjonowania czynności bioelektrycznej mózgu ukierunkowana na wzmocnienie koncentracji uwagi, hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia lub nadmiernego hamowania, szybkości myślenia, pamięci, polepsza też nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu.

Terapię metodą biofeedback w PPP w Trzebini prowadzą: Elżbieta Szklarczyk i Agnieszka Gibas. Zainteresowanych prosimy o kontakt z poradnią