DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Często definiuje się ją jako gotowość dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. Na co rodzice powinni zwrócić uwagę przygotowując dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole:

  • Rozwój fizyczny - powinien on pozwolić dziecku na sprawne i bezpieczne poruszanie się wśród innych dzieci. Zwracamy uwagę czy odpowiednie do wieku jest: wzrost, waga ciała, koordynacja, zwinność, siła mięśniowa, równowaga, orientacja w schemacie własnego ciała (dotyczy orientacji prawa i lewa strona)
  • Rozwój poznawczy - ważny jest rozwój takich funkcji jak uwaga, pamięć, spostrzeganie, mowa i myślenie. Oceniamy poziom rozwoju spostrzegania słuchowego i wzrokowego. Dziecko powinno być zdolne do skupiania uwagi przez około 30 minut. Zwracamy również uwagę na odpowiedni do wieku rozwój mowy, który pozwala na swobodną komunikację z innymi dziećmi. Ważne jest skorygowanie wad wymowy jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole.
  • Rozwój emocjonalno-motywacyjny - 6 latek powinien rozpocząć naukę rozpoznawania własnych emocji, przystosowania się do nowych obowiązków jak np. konieczność podporządkowania się poleceniom nauczyciela, stosowanie się do przyjętych reguł.
  • Rozwój społeczny - dziecko zaczyna funkcjonować w nowym środowisku, zaczyna nawiązywać nowe kontakty społeczne. Ważne aby potrafiło nawiązywać prawidłowe relacje z rówieśnikami, współpracować z innymi i równocześnie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Właściwe przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych wpływa na powodzenie w kolejnych etapach nauczania.

Rodzice!

Jeśli jesteście zainteresowani czy i w jakim stopniu Wasze dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną zapraszamy do naszej placówki. Od roku szkolnego 2010/2011 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini dysponuje nowymi testami psychopedagogicznymi "Dojrzałość szkolna", które dają odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dziecko jest przygotowane, a tym samym dojrzałe do podjęcia nauki w szkole.

Zapraszamy dzieci i rodziców na konsultacje po uprzednim osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu.

opracowanie : Irena Fudała