Moje dziecko jest zdolne i co dalej?

Każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny. Różnice te możemy już dostrzec u najmłodszych dzieci. Dzieci różnią się między sobą pod względem szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także gry na instrumentach muzycznych, rysowania, malowania itp. - te umiejętności to zdolności.

Mamy więc do czynienia ze :

 • zdolnościami ogólnymi (określanymi jako inteligencja)
 • zdolnościami kierunkowymi (matematycznymi, artystycznymi, językowymi, sportowymi)
 • zdolnościami twórczymi , rozumianymi jako umiejętność znajdowania wielu różnych i oryginalnych rozwiązań zadań i problemów

Jak rozpoznać czy nasze dziecko jest zdolne?

Symptomy zdolności w wieku przedszkolnym to:

 • łatwość zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy
 • zadawanie dużej ilości pytań, zainteresowanie światem
 • wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością
 • wymyślanie nowych zabaw
 • bogata wyobraźnia

W wieku szkolnym na plan pierwszy wysuwa się rozkwit zdolności intelektualnych. Obserwujemy u dzieci:

 • wysoką sprawność językową
 • umiejętność poprawnego wnioskowania
 • szybkie tempo procesów myślowych
 • bardzo dobrą pamięć, wysoką zdolność koncentracji uwagi
 • zainteresowania czytelnicze
 • umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów

tu do pobrania test dla rodziców

Kto może pomóc w rozpoznaniu zdolności u dzieci i młodzieży ?

Wszelką pomoc w rozpoznaniu potencjałów rozwojowych dzieci, ich uzdolnień uzyskacie Państwo w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych w Trzebini i w Chrzanowie.

W tym celu należy zgłosić się do poradni z dzieckiem, gdzie psycholodzy i pedagodzy dokonają diagnozy potencjałów dziecka i udzielą informacji o formach stymulacji i pomocy w rozwijaniu zdolności.

Poradnia zaopiniuje wniosek o objęcie Waszego dziecka szczególnymi formami edukacyjnymi (np . indywidualny program lub tok nauki, promocja śródroczna) Ponadto w poradni uzyskacie Państwo informację na temat:

 • prawnych możliwości wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży
 • fundacji i stowarzyszeń zajmujących się dziećmi zdolnymi
 • literatury dotyczącej pracy z uczniem zdolnym

Zapraszamy!