PRACA ZE ZDOLNYM PRZEDSZKOLAKIEM

realizatorzy: Irena Fudała, Alicja Kot

Aby rozpoznać zdolne dziecko konieczna jest wnikliwa obserwacja oraz wywiad z rodzicami.

Zwracamy uwagę na to czy dziecko:

 • Ma bogatą wyobraźnię
 • Ma oryginalne pomysły
 • Jest spostrzegawcze
 • Szybko uczy się i zapamiętuje
 • Chętnie podejmuje nowe działania

Wczesne rozpoznanie ponadprzeciętnych zdolności u dziecka pozwala na stymulacje jego dalszego rozwoju. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini podjęła w 2010 roku próbę pobudzenia zdolności u dzieci najmłodszych. W uzgodnieniu z dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Młoszowej i po uzyskaniu zgody rodziców zostały przeprowadzone na trenie przedszkola w Młoszowej zajęcia z uczniami pod nazwą "Kreatywne zabawy".

Celem zajęć było:

 • Rozwijanie zdolności twórczego myślenia, pobudzenia wyobraźni, pomysłowości
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie
 • Pobudzanie ekspresji twórczej
 • Stymulowanie otwartości na nowe doświadczenia
 • Pobudzanie ciekawości
 • Nauka współdziałania w grupie, komunikacji i inteligencji emocjonalnej

zabawy