imię i nazwisko IRENA FUDAŁA
stanowisko psycholog - dyrektor poradni
wykształcenie i kwalifikacje nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe na kierunku psychologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, I - stopień specjalizacji z zakresu psychologii, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą (prawo pracy, zarządzanie grupą, rowiązywanie konfliktów, mierzenie jakości pracy placówki), kursy i szkolenia dotyczące problemów małego dziecka (diagnoza i terapia dzieci do 3 lat, diagnoza i terapia autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, diagnoza zaburzeń emocjonalnych dzieci, problemy diagnozy psychologicznej, wczesna nauka czytania, dziecko w kryzysie, dziecko w sieci), kursy i szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem zdolnym (kreatywnośc w przedszkolu, praca z dzieckiem zdolnym, twórcze techniki motywacyjne), kursy i szkolenia dotyczące pracy z rodziną (podejście systemowe w terapii rodzin, "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", problematyka przemocy w rodzinie, metody budowania koalicji przeciw przemocy),
zadania wykonywane w poradni kierowanie poradnią, opieka psychologiczna nad dzieckiem w wieku 0-6 lat, terapia dzieci z zaburzeniami emocji, praca z dzieckiem zdolnym
grafik
  • poniedziałek: 8.00 - 15.00 - sprawy administracyjne
  • wtorek: 8.00 - 13.00
  • środa: 8.00 - 14.00 - sprawy administracyjne
  • czwartek: 12.00 - 17.00
  • piatek: 8.00 - 14.00 - sprawy administracyjne