imię i nazwisko ALICJA KOT
stanowisko pedagog logopeda
wykształcenie i kwalifikacje nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne na kierunku pedagogika specjalna, specjalność rewalidacja dzieci głuchych i niedosłyszących WSP Kraków. Podyplomowe studia z Logopedii WSP Kraków. Liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii logopedycznej m.in.: diagnoza i terapia dziecka z rozszczepem podniebienia, jąkającego się, z wadami słuchu, wczesne wspomaganie rozwoju, realizacja programu "Słyszę". Rózne szkolenia dotyczące pracy pedagogicznej: "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", praca z dzieckiem nadpobudliwym, twórcze techniki motywacyjne.
zadania wykonywane w poradni diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej, przesiewowe badania logopedyczne 5 i 6 latków, badania przesiewowe słuchu programem "Słyszę"
grafik
  • poniedziałek: 14.00 - 18.00
  • wtorek: 9.00 - 13.00
  • środa: 13.00 - 17.00
  • czwartek: 8.00 - 12.00
  • piatek: dzień terenowy