Economic Guide of Chrzanowski Poviat

język polski   język angielski    
 
introduction
location and infrastructure
profile
investment offers
cooperation offers
contacts
  
  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Partyzantów 2 street
32-500 Chrzanów
e-mail: starostwo@powiat-chrzanowski.pl
www.powiat-chrzanowski.pl
Information point
ph. 032 625 79 00, 625 79 80
fax. 625 79 55
Secretariat
ph. 032 625 79 95
fax. 625 79 04


Gmina Alwernia
Urząd Miejski w Alwerni
Z. Gesikowskiego 7 street
32-566 Alwernia
e-mail: urzad@alwernia.pl
www.alwernia.pl
ph. 012 283 12 40
fax. 012 283 17 92


Gmina Babice
Urząd Gminy w Babicach
Babice 417
32-551 Babice
e-mail: ugb_poczta@babice.pl
www.babice.pl
ph. 032 613 40 02, 613 40 13
fax. 032 613 40 13


Gmina Chrzanów
Urząd Miejski w Chrzanowie
al. Henryka 20
32-500 Chrzanów
e-mail: sekretariat@chrzanow.pl
www.chrzanow.pl
Central
ph. 032 758 50 00, 623 20 94, 623 39 39, 623 33 48, 623 38 05
Secretariat
ph. 032 758 51 52, 623 41 58
fax. 032 623 37 86


Gmina Libiąż
Urząd Miejski w Libiążu
Działlkowa 1 street
32-590 Libiąż
e-mail: urzad@libiaz.pl
www.libiaz.pl
Central
ph. 032 627 13 11, 627 12 87, 627 12 89, 627 13 84
fax. 032 627 18 22


Gmina Trzebinia
Urząd Miasta w Trzebini
Piłsudskiego 14 street
32-540 Trzebinia
e-mail: urzad@um.trzebinia.pl
www.trzebinia.pl
ph. 032 612 26 48, 612 12 27
fax. 032 612 11 47 
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (032) 625 79 00, fax (032) 625 79 55
e-mail: starostwo@powiat-chrzanowski.pl
www.powiat-chrzanowski.pl