FUNDACJA
NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO
W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16/115, 32-500 Chrzanów
KRS 0000050742

Numer konta opp do wpłat 1%: 13 8444 0008 0000 0000 0576 0001
NIP: 628-00-15-909       Regon: 270730798
Prosimy o kontakt telefoniczny w godz.: 8.00 - 14.00, tel. (32) 623 51 40
     Strona główna      O fundacji      Fundatorzy      Darczyńcy      Zarząd      AktualnościFundacja powstała w 1991 r. w celu wsparcia społeczno-politycznego i finansowego budującego się nowego szpitala. W roku 1992 została zarejestrowana i początkowo funkcjonowała pod nazwą Fundacja Budowy Szpitala ZOZ w Chrzanowie. Celem fundacji było udzielanie wsparcia finansowego dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia Szpitala ZOZ w Chrzanowie. W dniu 19.10.2001 r. została dokonana zmiana nazwy fundacji na Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Cele statutowe fundacji:
Celem statutowym fundacji jest udzielenie wsparcia Szpitalowi Powiatowemu w Chrzanowie.


STATUT FUNDACJI NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE    Zobacz STATUT Fundacji [PDF]

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla rozwoju i poprawy bazy materialnej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, a w szczególności:
- finansowanie, dofinansowanie lub udzielenie pożyczek na budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie szpitala,
- zakup sprzętu, aparatury medycznej, technicznej i części urządzeń służących diagnostyce, lecznictwu, rehabilitacji i profilaktyce,
- prowadzenie akcji promujących ochronę zdrowia,
- współpraca i współdziałanie z krajowymi ruchami społeczno-politycznymi na rzecz ochrony zdrowia,
- prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
- pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych.

Darowizny przekazane przez fundację na rzecz szpitala od początku działalności.
1995r. Samochód "Polonez" kwota: 00,-zł
1996r. Wózek do potraw 4.636,-zł
1996r. 80 szt. pokrowców 2.880,-zł
1997r. 4 szt. lodówek 2.600,-zł
1997r. Fiksator 3.200,-zł
1997r. EKG wysiłkowe 57.998,-zł
1997r. Kardiostymulator 7.226,-zł
1997r. Fiksator 4.100,-zł
1998r. Unit stomatologiczny + montaż 19.425,-zł
1998r. Defibrylator + koszty zakupu 28.731,-zł
1998r. Urządzenie Dopplera + hełm + sonda 120.209,-zł
1999r. Sprzęt do zespoleń kości 20.074,-zł
1999r. Sprzęt do endoprotezoplastyki 5.001,-zł
1999r. Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego 80.262,-zł
2000r. Dopłata do zakupu lampy do tomografu komputerowego 19.737,-zł
2000r. Narzędzia do laparoskopii 23.171,-zł
2001r. Podzespoły do kolonofiberoskopu 28.223,-zł
2001r. Narzędzia do laparoskopii + nożyczki 4.192,-zł
2001r. Narzędzia do artroskopii 5.692,-zł
2002r. Wyposażenie karetki reanimacyjnej 20.000,-zł
2004r. Elektrody hakowe do laparoskopii 1.171,-zł
2006r. Doposażenie stanowisk rehabilitacji kardiologicznej 5.444,-zł
2006r. Doposażenie Oddziału Psychiatrycznego 3.000,-zł
2007r. Dofinansowanie zakupu lampy szczelinowej 15.000,-zł
2007r. Wytwornica pary przemysłowej 48.538,-zł
2007r. 2 szt. pulsoksymetrów 600,-zł
2008r. Dofinansowanie zakupu ślizgów, materacy przeciwodleżynowych 17.283,-zł
2008r. telefax Panasonic 399,-zł
2008r. Doposażenie Izby Przyjęć 10.000,-zł
2009r. Komputer/laptop DELL dla Oddziału Nefrologicznego Szpitala 3.699,- zł
2009r. Środki finansowe z przeznaczeniem dla Oddziału Nefrologicznego Szpitala (doposażenie Stacji Dializ) - zakupiono wózki transportowe, wózek do sprzątania, glukometr, wanienki do dezynfekcji, dozownik łokciowy na mydło 3.000,- zł
2010r. Środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elektrycznego rotoru do ćwiczeń dla Zakładu Rehabilitacji Szpitala 4.000,- zł
2010r. Środki finansowe z przeznaczeniem dla I Oddziału Chirurgicznego Szpitala 1.000,- zł
2011r. Środki finansowe z przeznaczeniem dla I Oddziału Chirurgicznego Szpitala 1.000,- zł
2011r. Środki finansowe na naprawę tomografu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 103.104,- zł


Corocznie prowadzone są również kwesty uliczne w okresie Dni Chrzanowa i Dni Trzebini. Kwestują harcerze z Hufców Chrzanów i Trzebinia, kwoty uzyskane ze zbiórek nie są znaczące, ale akcja ta zaznacza obecność fundacji w życiu społeczności.

Ponadto fundacja jest pomysłodawcą i koordynatorem akcji wspólnych zakupów dla szpitala. W roku 2007 wspólnym wysiłkiem finansowym wszystkich gmin powiatu i starostwa chrzanowskiego zakupiony został aparat polisomnograficzny do badania bezdechu sennego oraz 25 szt. koncentratorów tlenu za łączną kwotę 160tys zł. Zakup tego aparatu został wysoko oceniony przez Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Chorób Płuc i jest jedynym takim urządzeniem na naszym terenie. Na zakup aparatu środki przekazały:
Starostwo Powiatowe 35 tys. zł
Gmina Chrzanów 50 tys. zł
Gmina Trzebinia 35 tys. zł
Gmina Libiąż 20 tys. zł
Gmina Alwernia 10 tys. zł
Gmina Babice 8 tys. zł

Akcję zakupu koordynowała Fundacja wspólnie ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie. Prezes Fundacji Jan Żymankowski oraz Dyrektor Szpitala Ewa Potocka wraz z Ordynatorem Oddziału Pulmonologicznego Rafałem Haratem występowali na sesjach rad gmin i powiatowej oraz w wywiadach dla prasy lokalnej. Uzasadniając potrzebę zakupu aparatu polisomnograficznego.

Uroczyste przekazanie aparatu do eksploatacji odbyło się w dniu 11 stycznia 2008 r. w obecności wszystkich partycypujących w zakupie, a włodarzom gmin i staroście wręczone zostały okolicznościowe statuetki upamiętniające to wydarzenie. W roku 2008 fundacja nawiązała kontakt z ościenną Gminą Krzeszowice. Przedstawiciele władz gminy zapraszani są na Walne Zgromadzenia Fundacji.

Lista Fundatorów Fundacji zawiera 40 pozycji i może być rozszerzona, gdyż zgodnie ze statutem: osoba prawna lub fizyczna dokonująca na rzecz fundacji darowizny lub dotacji uzyskuje, o ile wyrazi stosowne życzenie, tytuł Fundatora Wspomagającego.2009 (C) FRSZwCh      Design: Studio Graficzne X2 Pobierz pliki