FUNDACJA
NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO
W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16/115, 32-500 Chrzanów
KRS 0000050742

Numer konta opp do wpłat 1%: 13 8444 0008 0000 0000 0576 0001
NIP: 628-00-15-909       Regon: 270730798
Prosimy o kontakt telefoniczny w godz.: 8.00 - 14.00, tel. (32) 623 51 40
     Strona główna      O fundacji      Fundatorzy      Darczyńcy      Zarząd      Aktualności


Nowa strona internetowa Fundacji

Najnowsze informacje dotyczące Fundacji będą zamieszczane na nowej stronie internetowej pod adresem http://fundacjaszpital.powiat-chrzanowski.pl


Mikołajkowa paczka

W dniu 6 grudnia 2011 Fundacja zorganizowała akcję "Mikołajowa Paczka". Paczki zostały wręczone dzieciom aktualnie przebywającym na Oddziale Dziecięcym Szpiala Powiatowego w Chrzanowie.
Wartość paczek wyniosła 512,70 zł. Do akcji włączyli się sponsorzy.


Wybór nowego Zarządu

W dniu 7 października 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji, w czasie którego dokonano wyboru nowego Zarządu. W skład Zarządu weszli:
Prezes: Emil Tobolski
Wiceprezes: Jarosław Bigaj
Skarbnik: Jadwiga Letner
Członkowie zarządu:
Anna Brożek-Stanisławska
Jacek Boroń
Zbigniew Duda
Alicja Kaim
Teresa Wojciechowska

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej Fundacji:
Przewodniczący: Zdzisław Wołos
Członkowie Komisji:
Janina Latkowska
Wiesław Jaśko
Roman ŻbikPrzekazanie środków na naprawę tomografu komputerowego

przekazanie

21 września 2011 r. nastąpiło oficjalne podpisanie protokołu przekazania środków pieniężnych w kwocie 103 104,00 zł. Pieniądze przekazane przez Fundację pokryją całość kosztów związanych z naprawą tomografu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej chrzanowskiego szpitala.
Fundację reprezentował Prezes Zarządu Pan Jerzy Kasprzyk i Wiceprezes Pan Wiesław Domin. Szpital natomiast był reprezentowany przez Panią Dyrektor Ewę Potocką oraz Główną Księgową - Panią Jadwigę Letner.
Mamy nadzieję, że naprawiony tomograf będzie sprawnie służył społeczności lokalnej.

    PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA SZPITALA

Kwiaty są piękne na chwilę - Wasze wsparcie trwalsze i cenniejsze

Drodzy narzeczeni, włączcie się w naszą akcję!

Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie rozpoczyna akcję skierowaną do nowożeńców, która polegać będzie na tym, iż młode pary zamiast kwiatów w trakcie składania życzeń będą zbierać od gości pieniądze dla Fundacji.
Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przez Fundację przeznaczone w pierwszej kolejności na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego i Dziecięcego chrzanowskiego szpitala.
Fundacja wyposaży narzeczonych w puszki, które po weselu młode pary zwrócą do biura Fundacji. W ich obecności pieniądze zostaną przeliczone i przekazane na konto Fundacji.
Patronat prasowy nad akcją przyjęła redakcja Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", natomiast Drukarnia Przełom darmowo wydrukowała ulotki promujące akcję.

Po zwiędniętych kwiatach nie pozostanie nic, włączenie się w naszą akcję da Wam satysfakcję, że zrobiliście coś pożytecznego dla innych, a może także dla siebie...

    ULOTKA PROMUJĄCA NASZĄ AKCJĘ


Posiedzenie Zarządu 13 lipca 2011

W dniu 13 lipca 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji. Zarząd postanowił ustosunkować się pozytywnie do prośby Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie dotyczącej pokrycia kosztów naprawy tomografu komputerowego. Trudna sytuacja finansowa szpitala nie pozwala na wygospodarowanie tak dużej kwoty z budżetu placówki. Fundacja sfinansuje całość kosztów naprawy aparatu. Tym samym na konto Szpitala zostanie przekazana kwota 103 104,00 zł.
Ponadto Zarząd Fundacji przygotowuje się do przeprowadzenia konferencji, której głównym tematem będzie problem legionelli w jednostkach służby zdrowia.
Zarząd przyjął również propozycję przeprowadzenia akcji skierowanej do młodych par pod hasłem "Kwiaty są piękne na chwile - Wasze wsparcie cenniejsze i trwalsze". W ramach akcji Fundacja będzie zachęcała narzeczonych, aby zamiast kwiatów w dniu ślubu zbierali do puszek pieniądze, które zostaną przeznaczone na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego i Dziecięcego chrzanowskiego szpitala.

Kiermasz z okazji Dnia Matki 25-26 maja 2011

W dniach 25- 26 maja 2011 roku Fundacja zorganizowała Kiermasz z okazji Dnia Matki. Akcesoria do sprzedaży na kiermasz zostały wykonane przez dzieci ze świetlicy przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, które pracowały pod opieką pani Agnieszki Białożyt i pani Edyty Żymankowskiej, oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Balinie pracujące pod opieką pani Joanny Pawlak. Część rzeczy sprzedawanych podczas kiermaszu było pozostałością po kiermaszu zorganizowanym przed Świętami Wielkanocnymi.
Sprzedawano ozdobne stroiki, kwiatki i serduszka, które na pewno spodobały się świętującym mamom.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony odwiedzających, jak i personelu szpitala. Uzyskano z niego kwotę 262 zł, która została przeznaczona na działalność statutową Fundacji.
Kiermasz Wialkanocny

Fundacja w dniach od 18 do 22 kwietnia 2011 roku prowadziła Kiermasz Świąteczny. Pracownicy zachęcali pacjentów, odwiedzających oraz personel do zakupu artykułów świątecznych przygotowanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Balinie i Świetlicy Środowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, podopiecznych Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie oraz pacjentów Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Fundacja zapewniła tym instytucjom materiały na wykonanie ozdób.
W trakcie czterodniowego kiermaszu sprzedano większość przygotowanych artykułów, które podczas Świąt Wielkanocnych ozdobiły stoły kupujących. Sprzedawano między innymi stroiki, serwetki, baranki, owieczki.
W trakcie kiermaszu ze sprzedaży uzyskano 1 424 zł. Kwot ta zasiliła konto fundacji. Instytucje współpracujące z Fundacją otrzymały oficjalne podziękowania za wkład wniesiony w pracę nad ozdobami.

Drodzy Państwo!

Nasza Fundacja działa w strukturach organizacji pożytku publicznego i pozyskuje dochody z 1% odpisu podatkowego od dochodu.
Zgodnie z zapisami statutu Fundacji, wszystkie pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są; na dofinansowanie lub zakup sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Nasze hasło pod którym zbieramy fundusze jest od lat takie samo: "NIE DAJ FISKUSOWI, DAJ NASZEMU SZPITALOWI".
W przeciągu pięciu lat przekazaliście Państwo następujące kwoty pieniężne:
w roku 2006 uzyskano kwotę 5.906,56 zł
w roku 2007 uzyskano kwotę 9.636,95 zł
w roku 2008 uzyskano kwotę 32.619,80 zł
w roku 2009 uzyskano kwotę 59.145,53 zł
w roku 2010 uzyskano kwotę 48.529,60 zł

Uzyskane środki finansowe zostały przeznaczone na:
2006 r. - dofinansowanie stanowisk rehabilitacji kardiologicznej w kwocie 5.444,82 zł
2007 r. - dofinansowanie zakupu lampy szczelinowej do tomografu komputerowego w kwocie 15.000,00 zł
2008 r. - program bezpieczeństwa pacjenta i personelu w kwocie 17.283,89 zł
          - doposażenie Izby Przyjęć w kwocie 10.000,00 zł

W roku 2009 Fundacja była koordynatorem zakupu aparatów do wczesnego wykrywania sepsy, w którym partycypowały wszystkie gminy powiatu chrzanowskiego oaz starostwo. Wspólnymi siłami udało się uzyskać kwotę 250 tys zł.
W roku 2010 współuczestniczyliśmy w pracach związanych z zakupem aparatury dla Oddziału Neurologicznego. PoniewaS zakup urządzeń: aparatu EEG, aparatu EMG oraz aparatu Dopplera za łączną kwotę 364.264,00 zł sfinansowany został ze środków własnych Szpitala, fundusze z 1% odpisu podatkowego planowane na jego dofinansowanie pozostają na koncie Fundacji.

    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W ROKU 2010

Dziękujemy Państwu za darowiznę na rzecz Fundacji licząc na przychylność również w latach kolejnych.


Dyrektor Szpitala Powiatowego         Zarząd Fundacji w składzie:
Ewa Potocka                                 Jerzy Kasprzyk - Prezes
                                                  Wiesław Domin - Wiceprezes
                                                  Jadwiga Letner - Skarbnik
                                                  Jacek Boroń
                                                  Kazimierz Poznański
                                                  Emil Tobolski
                                                  Zbigniew Duda2009 (C) FRSZwCh      Design: Studio Graficzne X2