FUNDACJA
NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO
W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16/115, 32-500 Chrzanów
KRS 0000050742

Numer konta opp do wpłat 1%: 13 8444 0008 0000 0000 0576 0001
NIP: 628-00-15-909       Regon: 270730798
Prosimy o kontakt telefoniczny w godz.: 8.00 - 14.00, tel. (32) 623 51 40
     Strona główna      O fundacji      Fundatorzy      Darczyńcy      Zarząd      Aktualności

W dniu 30 grudnia 2005r. decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie fundacja wpisana została na listę organizacji pożytku publicznego i uzyskała możliwość pozyskiwania funduszy z 1 % odpisu podatkowego.

Z odpisu tego w kolejnych latach uzyskano następujące kwoty:
2006 - 5,906,-zł
2007 - 9.636,-zł
2008 - 32.619,-zł
2009 - 55.788,-zł

Warunkiem przekazania 1% jest wypełnienie w corocznym rozliczeniu podatkowym stosownej rubryki poprzez wpisanie nazwy fundacji i nr KRS oraz zaznaczenie w kolejnej rubryce zgody na ujawnienie danych w celu możliwości podziękowania za przekazane środki. Zaznaczamy iż dane osobowe, zostaną wykorzystane jedynie w korespondencji między fundacją a darczyńcą.

Drodzy Państwo!
Zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy do tej pory przekazali na rzecz naszej fundacji 1 % podatku od dochodu oraz do tych Państwa, którzy chcieliby zrobić to po raz pierwszy.
Fundacja nasza działa od 1992 roku i jej zadaniem statutowym jest pomoc Szpitalowi Powiatowemu w Chrzanowie, głównie poprzez zakup i współfinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Powołana została jako Fundacja Budowy Szpitala w Chrzanowie w czasach budowy nowego szpitala, a po zakończeniu budowy zmieniła nazwę na Fundację na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie nadal służąc pomocą szpitalowi, a tym samym wszystkim jego pacjentom. Od grudnia 2005 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Z odpisu podatkowego pozyskaliśmy dotychczas łączną kwotę 104 tys zł która została przeznaczona, zgodnie ze statutem fundacji, na zakup sprzętu i aparatury dla szpitala.

Z pozyskanych dotychczas środków finansowych zakupione zostały:
2007 r. - 15.000 zł dofinansowanie zakupu lampy szczelinowej dla Oddziału Ratunkowego.
2008 r. - 17.283 zł "Poprawa bezpieczeństwa pacjenta i personelu" zakup materacy przeciwodleżynowych, ślizgów, noszy.
          - 10.000 zł doposażenie Izby Przyjęć.
W roku bieżącym przekazaliście Państwo na rzecz szpitala kwotę 55.788 zł, które stanowić będą część środków przeznaczonych na zakup aparatury do badania sepsy.

Pragniemy zaznaczyć, że nasza fundacja jest organizacją "non profit" i wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Dziękując za dotychczasowe darowizny liczymy na Państwa przychylność również w kolejnych latach.
Dyrektor
Ewa Potocka
Zarząd Fundacji w składzie:
Jerzy Kasprzyk - Prezes
Wiesław Domin - Wiceprezes
Jadwiga Letner - Skarbnik
Jacek Boroń
Zbigniew Duda
Kazimierz Poznański
Emil Tobolski2009 (C) FRSZwCh      Design: Studio Graficzne X2