Informator Gospodarczy
Powiatu Chrzanowskiego
język polski   język angielski    
 
strona główna
położenie i infrastruktura
profil powiatu
oferty inwestycyjne
oferty przedsiębiorstw
ważne adresy i telefony
  
 

Powiat Chrzanowski jest terenem uprzemysłowionym. Alwernia, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia to znaczące ośrodki przemysłu chemicznego, energetycznego, górniczego, maszynowego, budowlanego, odzieżowego oraz spożywczego. Najbardziej znane zakłady to: Rafineria Trzebinia S.A., Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "Bumar Fablok" S.A., Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A., Zakład Górniczo-Energetyczny "Janina", Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach Elektrownia "Siersza".

Równocześnie mimo dużego udziału gruntów użytkowych (44,2%) świadczących o wybitnie przemysłowym charakterze powiatu, są na Ziemi Chrzanowskiej enklawy czystych gleb pozbawionych skażeń przemysłowych. Powiat Chrzanowski cechuje bogaty i zróżnicowany krajobraz. Lasy i tereny leśne stanowią 36,5% powierzchni powiatu. Stopień zalesienia powiatu jest wyższy od średniej krajowej i średniej dla województwa.

Korzystne warunki ekologiczne i krajobrazowe oraz naturalne zbiorniki wodne otwierają szerokie możliwości wykorzystania tych walorów do celów rekreacyjnych. Liczne zabytki, dobrze rozbudowana baza rekreacyjno-sportowa oraz zaplecze kulturalne czynią z Powiatu Chrzanowskiego doskonałe miejsce do uprawiania turystyki weekendowej (liczne szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe).

 
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (032) 625 79 00, fax (032) 625 79 55
e-mail: starostwo@powiat-chrzanowski.pl
www.powiat-chrzanowski.pl