Informator Gospodarczy
Powiatu Chrzanowskiego
język polski   język angielski    
 
strona główna
położenie i infrastruktura
profil powiatu
oferty inwestycyjne
oferty przedsiębiorstw
ważne adresy i telefony
  
 

Położenie jest zdecydowanym atutem Powiatu Chrzanowskiego. Powiat leży w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Śląskiej. Stolicą powiatu jest miasto Chrzanów, leżące w odległości 50 km na północny-zachód od Krakowa, oraz 30 km na wschód od aglomeracji górnośląskiej. Bezpośrednia bliskość obu ośrodków, przyciągających kapitał oraz lokalizacja przy sieci komunikacyjnej czynią ziemię Powiatu Chrzanowskiego atrakcyjną inwestycyjnie.

W skład powiatu wchodzą cztery gminy miejsko-wiejskie: Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia,
i jedna gmina wiejska Babice. Powiat zajmuje powierzchnię 371,5 km2. Zamieszkuje go ok. 129,1 tys. osób. Prawie dwie trzecie ludności powiatu mieszka w miastach, a wskaźnik urbanizacji wynosi 62,7%. Gęstość zaludnienia w powiecie chrzanowskim wynosi 347,5 mieszkańców na km2, przy średniej dla województwa wynoszącej 213,5 osób na km2.

Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacyjna. Przez Powiat Chrzanowski biegną 2 324 km dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych o znaczeniu międzynarodowym. Przez powiat przebiega autostrada A4 Kraków-Katowice. W Trzebini, znajduje się węzeł kolejowy, transeuropejska magistrala kolejowa Wschód-Zachód. W odległości ok. 20 km od granic Powiatu Chrzanowskiego leżą Balice z jednym z największych lotnisk komunikacyjnych w Polsce, utrzymującym połączenia z Warszawą i licznymi miastami Europy oraz zapewniającym połączenia do wszystkich wielkich portów lotniczych świata.
 
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (032) 625 79 00, fax (032) 625 79 55
e-mail: starostwo@powiat-chrzanowski.pl
www.powiat-chrzanowski.pl