KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki IV etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

Szczegóły w pliku

protokół_z_IV_etapu_naboru_JRG.pdf