FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE