Poprawnie wysłano plik zgloszenie.xml

<APPOINTMENTLIST RecordsSend="5">
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>445870</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150710</APPDATE>
		<APPTIME>07:30</APPTIME>
		<APPCATEGORY>G</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>359158</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150710</APPDATE>
		<APPTIME>08:00</APPTIME>
		<APPCATEGORY>G</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>736142</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150710</APPDATE>
		<APPTIME>10:00</APPTIME>
		<APPCATEGORY>G</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>606961</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150710</APPDATE>
		<APPTIME>10:30</APPTIME>
		<APPCATEGORY>B</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>698165</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150710</APPDATE>
		<APPTIME>10:30</APPTIME>
		<APPCATEGORY>B</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	</APPOINTMENTLIST>