Poprawnie wysłano plik zgloszenie.xml

<APPOINTMENTLIST RecordsSend="6">
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>259069</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150624</APPDATE>
		<APPTIME>07:30</APPTIME>
		<APPCATEGORY>G</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>619267</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150624</APPDATE>
		<APPTIME>08:30</APPTIME>
		<APPCATEGORY>B</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>258267</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150624</APPDATE>
		<APPTIME>10:30</APPTIME>
		<APPCATEGORY>B</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>818406</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150624</APPDATE>
		<APPTIME>11:00</APPTIME>
		<APPCATEGORY>B</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>257406</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150624</APPDATE>
		<APPTIME>12:30</APPTIME>
		<APPCATEGORY>C</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	
	<APPOINTMENT>
		<APPREF>851807</APPREF>
		<PRIORITYLEVEL>0</PRIORITYLEVEL>
		<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
		<SECONDNAME></SECONDNAME>
		<LASTNAME></LASTNAME>
		<SALUTATION></SALUTATION>
		<GENDER></GENDER>
		<APPDATE>20150624</APPDATE>
		<APPTIME>14:00</APPTIME>
		<APPCATEGORY>G</APPCATEGORY>
	</APPOINTMENT>
	</APPOINTMENTLIST>